Một cậu bé đi trên núi với vận tốc 1m/s. Khi còn cách đỉnh núi 100m, cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa cậu bé và đỉnh núi. Co

Question

Một cậu bé đi trên núi với vận tốc 1m/s. Khi còn cách đỉnh núi 100m, cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa cậu bé và đỉnh núi. Con chó chạy lên đỉnh với vận tốc 3m/s xuống núi và chạy về phía cậu bé với vận tốc 4 m/s .Tính tổng thời gian những lần chó chạy lên ( kể từ khi thả chó cho đến khi cậu bé và con chó cùng gặp nhau trên đỉnh núi )

in progress 0
Arianna 2 giờ 2021-09-07T10:09:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:11:41+00:00

  Đáp án:

  Thời gian chạy lên của chó là 71,43s 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi t1 là thời gian chạy lên của chó

         t2 là thời gian chó chạy xuống 

  Vì cả hai gặp nhau trên đỉnh núi nên thời gian đi của người và chó là như nhau:

  \[{t_1} + {t_2} = \frac{{100}}{1} = 100s\left( 1 \right)\]

  Để có thể lên được đỉnh núi cùng lúc thì vận tốc trung bình của chó phải bằng vận tốc của người:

  \[\begin{array}{l}
  {v_{tb}} = \frac{{{v_1}{t_1} – {v_2}{t_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = 1m/s\\
   \Leftrightarrow 3{t_1} – 4{t_2} = {t_1} + {t_2}\\
   \Leftrightarrow {t_1} = 2,5{t_2}\left( 2 \right)
  \end{array}\]

  Từ (1) và (2) ta thu được kết quả:

  \[\left[ \begin{array}{l}
  {t_1} = 71,43s\\
  {t_2} = 28,57s
  \end{array} \right.\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )