Một cây cao 1,8m cách thể thủy tinh của mắt 3m thì cho ảnh rõ nét trên màn lưới. Tính độ cao của ảnh biết khoảng cách từ vật kính đến phim trong ảnh l

Question

Một cây cao 1,8m cách thể thủy tinh của mắt 3m thì cho ảnh rõ nét trên màn lưới. Tính độ cao của ảnh biết khoảng cách từ vật kính đến phim trong ảnh là 2cm

in progress 0
Arya 2 tuần 2021-09-12T23:12:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:13:26+00:00

  Đáp án:

  Vậy ảnh của vật cao 1,2cm trên phim. 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng hệ số phóng đại ta có:

  \[\frac{{d’}}{d} = \frac{{h’}}{h} \Leftrightarrow \frac{2}{{300}} = \frac{{h’}}{{180}} \Rightarrow h’ = 1,2cm\]

  0
  2021-09-12T23:13:55+00:00

  Đáp án:

   $h’= 1,2cm$

  Giải thích các bước giải:

  Bạn đang hỏi cho mắt hay máy ảnh nhỉ?

   $h = 1,8m = 180cm$ 

  $d = 3m = 300cm$ 

  $d’ = 2cm$ 

  $h’ = ?$ 

  Ta có: $\frac{h’}{h} = \frac{d’}{d} \to h’ = \frac{h.d’}{d}$ 

  Độ cao ảnh là: 

  $h’ = \frac{180.2}{300} = 1,2cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )