Một chất điểm chuyển động thẳng đều trên trục Ox với phương trình x = 20t (km) (t được đo bằng giờ). Biết mốc thời gian trùng với thời điểm xuất phát.

Question

Một chất điểm chuyển động thẳng đều trên trục Ox với phương trình x = 20t (km) (t được đo bằng giờ). Biết mốc thời gian trùng với thời điểm xuất phát. Xác định vận tốc, vị trí xuất phát và quãng đường vật đi được sau 3h chuyển động.

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-08-20T05:05:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:07:05+00:00

  Đáp án:

   

  v=20 km/h

  x0=0

  s=20*3=60 km

   

  0
  2021-08-20T05:07:10+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & v=20km/h \\ 
   & {{x}_{0}}=0km \\ 
   & S=60km \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình: 
  \(x={{x}_{0}}+v.t=20t\)

  Vận tốc: \(v=20km/h\)

  Vị trí ban đầu: \({{x}_{0}}=0km\)

  Quãng đường sau 3h: \(S=v.t=20.3=60km\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )