một chất điểm chuyển động tròn đều theo quỹ đạo tròn với tần số 10Hz. Thời gian để chất điểm chuyển động được 2015 vòng

Question

một chất điểm chuyển động tròn đều theo quỹ đạo tròn với tần số 10Hz. Thời gian để chất điểm chuyển động được 2015 vòng

in progress 0
Ruby 7 ngày 2021-12-02T20:03:36+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-02T20:05:33+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: f= 1/T = 1/10–> 1/10.2015= 201.5(s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )