Một chất điểm dao động theo trục Ox có phương trình dao động làx= 5cos(2$\pi$t -$\frac{\pi }{4}$)cm . Tại thời điểm t vật có li độ x = 4cm và tại th

Question

Một chất điểm dao động theo trục Ox có phương trình dao động làx= 5cos(2$\pi$t -$\frac{\pi }{4}$)cm . Tại thời điểm t vật có li độ x = 4cm và tại thời điểm t2=t1+4,5 vật có li độ là?
GIÚP MÌNH VỚIII

in progress 0
Valentina 2 giờ 2021-09-07T07:32:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:34:10+00:00

  Đáp án:

   -4cm

  Giải thích các bước giải:

   Góc quay trong khoảng 4,5s là $\varphi  = \omega t = 2\pi .4,5 = 9\pi $

  $ \Rightarrow {x_1},{x_2}$ ngược pha $ \Rightarrow {x_2} =  – {x_1} =  – 4cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )