Một chiếc xe khối lượng 100kg đang chuyển động với vận tốc 30.6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm phanh là 250N. Tìm quãng đường xe còn chạy thêm đến kh

Question

Một chiếc xe khối lượng 100kg đang chuyển động với vận tốc 30.6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm phanh là 250N. Tìm quãng đường xe còn chạy thêm đến khi dừng hẳn?? Giúp tôi với!

in progress 0
Arya 1 năm 2021-12-02T07:42:22+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:44:15+00:00

  Đáp án:

  \(14,45\left( m \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(v = 30,6\left( {km/h} \right) = 8,5\left( {m/s} \right)\)

  Ta có lực hãm phanh \(F =  – ma \Rightarrow a =  – \dfrac{F}{m} =  – \dfrac{{250}}{{100}} =  – 2,5\left( {m/{s^2}} \right)\)

  Đến khi dừng hẳn \(\left( {v = 0} \right)\) ta có:

  \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow s = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{0 – 8,{5^2}}}{{2.\left( { – 2,5} \right)}} = 14,45\left( m \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )