Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,2 giây. Biết trong mỗi chu kì dao động thời gian lò xo bị giãn lớn gấp 3 lần l

Question

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,2 giây. Biết trong mỗi chu kì dao động thời gian lò xo bị giãn lớn gấp 3 lần lò xo bị nén. Lấy g=10m/s². Biết m=200g, cơ năng của vật là

in progress 0
Valerie 7 ngày 2021-12-02T20:23:59+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:25:18+00:00

  Đáp án:

  Vì trong mỗi chu kì dao động thời gian lò xo bị giãn lớn gấp 3 lần lò xo bị nén.

  =>$\Delta l=\frac{A}{\sqrt{2}}$

  Mà: $mg=k\Delta l$

  =>$\Delta l=\frac{mg}{k}=\frac{T^2g}{4\pi^2}=\frac{1}{100}m$

  =>$A=\frac{\sqrt{2}}{100}m$

  =>$W=\frac{1}{2}mA^2w^2=\frac{1}{2}0,2.\frac{2}{100^2}\frac{0,2^2}{4\pi^2}=2.10^{-8}Jun$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )