Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 200g và lò xo có độ cứng 20N/m đang dao động điều hòa. Độ lớn vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng 40c

Question

Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 200g và lò xo có độ cứng 20N/m đang dao động điều hòa. Độ lớn vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng 40cm/s. Biên độ dao động của vật là?

in progress 0
Genesis 3 ngày 2021-09-03T19:44:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:45:41+00:00

  Đáp án:

   A=4cm

  Giải thích các bước giải:

  $m=0,2kg;k=20N/m;{{v}_{\text{max}}}=40cm/s$

  Tần số góc của vật: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=\sqrt{\dfrac{20}{0,2}}=10rad/s$

  Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng:

  ${{v}_{max}}=\omega .A\Rightarrow A=\dfrac{{{v}_{max}}}{\omega }=\dfrac{40}{10}=4cm$

  0
  2021-09-03T19:46:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có k=mw^2 từ đó.  => w= …

  khi qua VTCB thì vmax=wA ==> A =…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )