Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N, trong 2 phút công thực hiện được là 360 kJ. Vận tốc của xe là: A. 0.5 m/s B. 2m/s C. 12

Question

Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N, trong 2 phút công thực hiện được là 360 kJ. Vận tốc của xe là:
A.

0.5 m/s
B.

2m/s
C.

120m/s
D.

5 m/s

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-08T18:07:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:08:13+00:00

  2 phút = 120 giây

  360kj=360000j 

  Quãng đường xe dịch chuyển là

  A=F×s -> s= A/F = 360000/600 =600m 

  Vận tốc xe là :

   v=s/t=600/120=5m/s 

  => Đáp án D là đáp án đúng

  Xin câu trả lời hay nhất

   

  0
  2021-07-08T18:08:54+00:00

  Đáp án: $(D) \ v=5 \ m/s$

  Tóm tắt:

  A = 360 kJ = 360000 J

  F = 600 N

  t = 2 phút = 120 s

  ——————————-

  v = ?

  Giải:

  Quãng đường xe đi được:

  `A=F.s`

  → `s=\frac{A}{F}=\frac{360000}{600}=600 \ (m)`

  Vận tốc của xe là:

  `s=vt`

  → $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{600}{120}=5 \ (m/s)$

  → Chọn (D)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )