Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều .sau 1 phút tàu đạt tốc độ 72 km/h a, tính gia tốc của đoàn tàu b, tính vận tốc của đoàn t

Question

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều .sau 1 phút tàu đạt tốc độ 72 km/h
a, tính gia tốc của đoàn tàu
b, tính vận tốc của đoàn tàu sau 30s
c, tính quãng đường mà tàu đi được trong 1phút đó

in progress 0
Athena 4 ngày 2021-12-05T18:02:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:03:10+00:00

  v = 72 km/h = 20 m/s ; t= 1 phút = 60s

  a) Gia tốc của đoàn tàu là:

  v=v0 + at⇒a = $\frac{v – v0}{t}$ ⇒a=3,3 m/s ²

  b) Vận tốc của đoàn tàu là:

  v = 0 + 3,3 × 30= 99m/s

  c) Quảng đường đi được trong 1 phút là

  s= v0 ×t + $\frac{1}{2}$ at ²=5994 m

  0
  2021-12-05T18:03:50+00:00

  Đáp án:

  \(\eqalign{
  & a)\,\,a = {1 \over 3}m/{s^2} \cr
  & b)\,\,v = 10m/s \cr
  & c)\,\,s = 600m \cr} \)

  Giải thích các bước làm:
  Ta có: \(\left\{ \matrix{
  {v_0} = 0 \hfill \cr
  v = 72km/s = 20m/s \hfill \cr
  t = 1p = 60s \hfill \cr} \right.\)
  a) Gia tốc của đoàn tàu:
  \(a = {{v – {v_0}} \over t} = {{20 – 0} \over {60}} = {1 \over 3}m/{s^2}\)
  b) Phương trình vận tốc:
  \(\eqalign{
  & v = {v_0} + at = {1 \over 3}.t\,\,\,\left( {m/s} \right) \cr
  & t = 30s \Rightarrow v = {1 \over 3}.30 = 10\,\,\left( {m/s} \right) \cr} \)
  c) Quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 1 phút:
  \(\eqalign{
  & {v^2} – v_0^2 = 2as \cr
  & \Rightarrow s = {{{v^2} – v_0^2} \over {2a}} = {{{{20}^2} – 0} \over {2.{1 \over 3}}} = 600m \cr} \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )