một dòng sông rộng 60m, nc chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ. Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s a) vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi

Question

một dòng sông rộng 60m, nc chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ. Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s
a) vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng ?
b) vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngược dòng ?

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2021-12-04T06:39:15+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:41:11+00:00

  Đáp án:

  a, xuôi dòng

  $v_{thuyền/bờ}=v_{thuyền/nước}+v_{nước/bờ}=3+1=4m/s$

  b, ngược dòng

  $v_{thuyền/bờ}=v_{thuyền/nước}-v_{nước/bờ}=3-1=2m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )