một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng lên xe luôn bằng

Question

một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng lên xe luôn bằng 500N. Tìm lực kéo của động cơ xe

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-08-23T05:51:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:52:11+00:00

  Đáp án:

  F = 2500N 

  Giải thích các bước giải:

  72km/h = 20m/s

  Gia tốc của chuyển động là:

  $a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{20 – 0}}{{10}} = 2m/{s^2}$

  Lực kéo của động cơ xe là:

  $ma = F – {F_c} \Rightarrow F = ma + {F_c} = 1000.2 + 500 = 2500N$ 

  0
  2021-08-23T05:52:41+00:00

  Đáp án: `F=2500N`

  Giải:

  m = 1 tấn = 1000 kg

  $v=72 \ km/h=20 \ m/s$

  Gia tốc của xe:

  $a=\dfrac{v-v_0}{t}=\dfrac{20-0}{10}=2 \ (m/s^2)$

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  `\vec{P}+\vec{F}+\vec{F_c}+\vec{N}=m\vec{a}` (*)

  Chiếu (*) lên phương chuyển động:

  `F-F_c=ma`

  → `F=ma+F_c=1000.2+500=2500 \ (N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )