Một electron có động năng 1200eV quay tròn trên 1 mặt phẳng vuông góc với 1 từ trường đều bán kính quỹ đạo 25 cm. Hãy Tính tốc độ của electron? Cảm ứn

Question

Một electron có động năng 1200eV quay tròn trên 1 mặt phẳng vuông góc với 1 từ trường đều bán kính quỹ đạo 25 cm. Hãy Tính tốc độ của electron? Cảm ứng từ B? Chu kì của chuyển động?

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-05T16:21:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:22:01+00:00

  Đáp án:

  20542103m/s ; \(4,{67.10^{ – 4}}T\) ; \(7,{65.10^{ – 8}}s\)

  Giải thích các bước giải:

  Tốc độ của e là:

  \(v = \sqrt {\dfrac{{2{W_d}}}{m}}  = \sqrt {\dfrac{{2.1200.1,{{6.10}^{ – 19}}}}{{9,{{1.10}^{ – 31}}}}}  = 20542103m/s\)

  Cảm ứng từ B là:

  \(B = \dfrac{{mv}}{{R\left| q \right|}} = \dfrac{{9,{{1.10}^{ – 31}}.20542103}}{{0,25.1,{{6.10}^{ – 19}}}} = 4,{67.10^{ – 4}}T\)

  Chu kỳ chuyển động:

  \(T = \dfrac{{2\pi R}}{v} = \dfrac{{2\pi .0,25}}{{20542103}} = 7,{65.10^{ – 8}}s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )