Một học sinh chạy xe đạp đến trường đi trên đoạn đường phẳng 2,5km hết 12 phút, đoạn đường dốc hết 2 phút biết vận tốc của xe đạp lúc đó bằng 18km/h.

Question

Một học sinh chạy xe đạp đến trường đi trên đoạn đường phẳng 2,5km hết 12 phút, đoạn đường dốc hết 2 phút biết vận tốc của xe đạp lúc đó bằng 18km/h.
a) Tính vận tốc trung bình của xe đạp đi trên quảng đường phẳng.
b) Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả hai quảng đường.
DO BÀI NÀY THI NÊN HÃY TRẢ LỜI CHÍNH XÁC GIÚP EM Ạ!

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-08-09T23:57:46+00:00 2 Answers 170 views 1

Answers ( )

  2
  2021-08-09T23:58:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1
  2021-08-09T23:59:10+00:00

  Đáp án:

  Tóm tắt:

  $s_{1} = 2,5 km$

  $t_{1} = 12 phút = 0,2 giờ$

  $t_{2} = 2 phút = \dfrac{1}{30} giờ$

  $v_{2} = 18 km/h$

  __________________________________________

  a) $v_{1} = ?$

  b) $v_{tb} = ?$

                                 Giải:

  a) Vận tốc trung bình của xe đạp đi trên quãng đường phẳng là:

  $v_{1} = \dfrac{s_{1}}{t_{1}} = \dfrac{2,5}{0,2} = 12,5 (km/h)$

  b) Quãng đường đi được của xe đạp trên quãng đường dốc là:

  $v_{2} = \dfrac{s_{2}}{t_{2}} ⇒ s_{2} = v_{2} . t_{2} = 18 . \dfrac{1}{30} = 0,6 (km)$

  Vận tốc trung bình của xe đạp trên cả hai quãng đường là:

  $v_{tb} = \dfrac{s_{1} + s_{2}}{t_{1} + t_{2}} = \dfrac{2,5 + 0,6}{0,2 + \dfrac{1}{30}} ≈ 13,3 (km/h)$

  Huy Voết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #ActiveActivity

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )