Một học sinh đang ngồi học bài. So với vật mốc nào thì học sinh chuyển động, đừng yên? Vì sao?

Question

Một học sinh đang ngồi học bài. So với vật mốc nào thì học sinh chuyển động, đừng yên? Vì sao?

in progress 0
Margaret 1 tuần 2021-09-02T12:53:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:54:52+00:00

  Đáp án:

   Một học sinh đang ngồi học bài. So với vật mốc cái bàn thì học sinh học sinh đừng yên.

  Vật mốc là cái bàn

  Một học sinh đang ngồi học bài. So với vật mốc cái quạt thì học sinh chuyển động,

  Vật mốc là cái quạt

  Admin Xuyên Việt

  Xin hay nhất

   

  0
  2021-09-02T12:55:26+00:00

  – So với cái bàn thì học sinh đứng yên 
  – So với cái cánnh quạt thì học sinh chuyển động 
  Xin ctlhn và 5 sao ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )