Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép b

Question

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang) ? Lấy g = 10m/s2
Thời gian hòn bi rơi là:
A. 0,35 s B. 0,125 s
C. 0,5 s D. 0,25 s

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-09T15:58:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:59:40+00:00

  Đáp án:

  C. 0,5 s 

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian hòn bi rơi là:

  $t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.1,25}}{{10}}}  = 0,5s$

  0
  2021-08-09T15:59:54+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Chuyển động của hòn bi khi rời khỏi mặt bàn coi như là chuyển động ném ngang với độ cao ban đầu h = 1,25 m.

  Thời gian rơi của hòn bi là : 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )