Một khối khí ở nhiệt độ 0°C cần đun nóng khối khí tới nhiệt độ nào để áp suất của khối khí trên tăng lên 3 lần

Question

Một khối khí ở nhiệt độ 0°C cần đun nóng khối khí tới nhiệt độ nào để áp suất của khối khí trên tăng lên 3 lần

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-23T03:58:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:59:12+00:00

  Đáp án:

   t2=546 độ C

  Giải thích các bước giải:
  \[{T_1} = 273K;{P_2} = 3{P_1}\]

  đẳng tích :Nhiệt độ khi đun nóng: 
  \[\frac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}}}{{{T_2}}} =  > {T_2} = {T_1}.\frac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = 273.3 = 819K =  > {t_2} = {546^0}C\]

   

  0
  2021-09-23T03:59:52+00:00

  TT1 T1=273K                        TT2 T2

         V1                                         V2

          p1                                        p2=3p1

  Vì V1=V2 áp dụng định luật Sác lơ ta có

  $\frac{p1}{T1}$ =$\frac{p2}{T2}$  

  =>$\frac{p1}{273}$ = $\frac{3p1}{T2}$ 

  => T2=819K->t2=546C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )