Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật có diện tích S = 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức của một từ trường đều B->có độ lớn 0,01 T.

Question

Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật có diện tích S = 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức của một từ trường đều B->có độ lớn 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian Δt=0,4s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định chiều và độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung.

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-13T17:26:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:28:06+00:00

  Đáp án:

  0,0005V

  Giải thích các bước giải:

  Suất điện động trong khung có giá trị là:

  \[{\varepsilon _c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{\Delta BS}}{{\Delta t}} = \frac{{0,{{01.200.10}^{ – 4}}}}{{0,4}} = 0,0005V\]

  Chiều của dòng điện tuân theo quy tắc nắm tay phải.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )