Một lò xo có độ cứng k, treo vào lò xo một vật có khối lượng m thì chiều dài lò xo ở VTCB là 25cm. Nếu treo vật có klg 4m thì chiều dài của lò xo ở VT

Question

Một lò xo có độ cứng k, treo vào lò xo một vật có khối lượng m thì chiều dài lò xo ở VTCB là 25cm. Nếu treo vật có klg 4m thì chiều dài của lò xo ở VTCB là 28cm. Chọn chiều dương hướng xuống dưới, gốc toạ độ tại VTCB. Hỏi nếu treo đồng thời 2 vật vào lò xo thì hệ sẽ dao động điều hoà với chu kỳ bao nhiêu. Lấy g=10m/s^2

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-07T15:51:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:52:12+00:00

  Đáp án:

  T = 0,444s

  Giải thích các bước giải:

  Gọi \({l_0}\) là chiều dài tự nhiên của lò xo

  Khi treo vào lò xo vật có khối lượng m thì tại VTCB lò xo dãn đoạn:

  \(\Delta l = {{mg} \over k}\)

  Chiều dài của lò xo tại VTCB khi đó:

  \({l_{cb}} = {l_0} + \Delta l = 25cm\,\,\left( 1 \right)\)

  Khi treo vào lò xo vật nặng có khối lượng 4m thì tại VTCB lò xo dãn đoạn:

  \(\Delta l’ = {{4mg} \over k} = 4\Delta l\)

  Chiều dài của lò xo tại VTCB khi đó:

  \({l_{cb}}’ = {l_0} + 4\Delta l = 28cm\,\,\left( 2 \right)\)

  Trừ (2) cho (1) ta được:

  \(3\Delta l = 3cm \Rightarrow \Delta l = 1cm\)

  Nếu treo đồng thời hai vật vào lò xo thì tại VTCB lò xo giãn đoạn:

  \(\Delta l” = {{5mg} \over k} = 5.\Delta l = 5cm = 0,05m\)

  Lúc này lò xo dao động điều hoà với chu kì:

  \(T = 2\pi \sqrt {{{\Delta l”} \over g}} = 2\pi \sqrt {{{0,05} \over {10}}} = 0,444s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )