Một lượng khí xác định ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmhg và nhiệt độ 0 độ C) có thể tích 16 l. Người ta đưa lượng khí này vào trong một bình kín có t

Question

Một lượng khí xác định ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmhg và nhiệt độ 0 độ C) có thể tích 16 l. Người ta đưa lượng khí này vào trong một bình kín có thể tích không đổi là 10 lít, rồi nung nóng lên tới 100 độ C. Tính áp suất của lượng khí trên trong bình lúc này?

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-20T22:44:22+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:45:28+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `p_2 ~~ 1661,42 (mmHg)`

  Giải thích các bước giải:

  Trạng thái $(1):$ $\begin{cases}p_1 = 760 (mmHg)\\V_1 = 16 (l)\\T_1 = 273 (K)\\\end{cases}$

  Trạng thái $(2):$ $\begin{cases}p_2\\V_2 = 10 (l)\\T_2 = 273 + 100 = 373 (K)\\\end{cases}$

  Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

          `{p_1V_1}/T_1 = {p_2V_2}/T_2`

  `<=> p_2 = {p_1V_1T_2}/{V_2T_1}`

              `= {760.16.373}/{10.273} ~~ 1661,42 (mmHg)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )