Một lựợng khí có áp suất 3×10^5 pa có thể tích 8l .Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10l a)Tính côngkhí thực hiện B)tính độ biến thiên

Question

Một lựợng khí có áp suất 3×10^5 pa có thể tích 8l .Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10l
a)Tính côngkhí thực hiện
B)tính độ biến thiên nội năng cuả khí.Bíết trong khi đun nóng đẳng áp khí nhận nhiệt lượng 1000j

in progress 0
Vivian 34 phút 2021-10-04T09:25:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T09:26:51+00:00

  a, Công mà khí thực hiện:

  $A=p.ΔV=3.10^{5}=3.10^{5}.(0,01-0,008)=600J$

  b, Độ biến thiên nội năng của khí:

  $ΔU=Q-A=1000-600=400J$

  0
  2021-10-04T09:27:14+00:00

  a, Công mà khí thực hiện:

  A=p.ΔV=3.105=3.105.(0,01−0,008)=600J

  b, Độ biến thiên nội năng của khí:

  ΔU=Q−A=1000−600=400

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )