Một máy ảnh có thể ko cần bộ phận A. Buồng tối phim B. Buồng tối vật kính C. Bộ phận đo ánh sáng D. Vật kính Cảm ơn trước nhé ???????????????????????????? Ảnh

Question

Một máy ảnh có thể ko cần bộ phận
A. Buồng tối phim
B. Buồng tối vật kính
C. Bộ phận đo ánh sáng
D. Vật kính
Cảm ơn trước nhé ????????????????????????????
Ảnh của Một vật in trên màng lưới của mắt là
A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo lớn hơn vật
C. Ảnh thật nhỏ hơn vật
D. Ảnh thật lớn hơn vật
???????????????? làm hộ mình 2 câu này nhé

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-18T14:31:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:32:27+00:00

  Một máy ảnh có thể ko cần bộ phận Bộ phận đo ánh sáng

  Ảnh của Một vật in trên màng lưới của mắt là Ảnh thật nhỏ hơn vật

  0
  2021-07-18T14:32:48+00:00

  1. Một máy ảnh có thể ko cần bộ phận

  A. Buồng tối phim

  B. Buồng tối vật kính

  C. Bộ phận đo ánh sáng

  D. Vật kính

  2. Ảnh của Một vật in trên màng lưới của mắt là

  A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật

  B. Ảnh ảo lớn hơn vật

  C. Ảnh thật nhỏ hơn vật

  D. Ảnh thật lớn hơn vật

           100% ĐÚNG XIN TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )