một người cao 1m70 cách gương phẳn treo sát tường khoảng 1,2m, joir ảnh của người đó cao bao nhiêu mét? và cách nguòi đó 1 khảng bao nhiêu?

Question

một người cao 1m70 cách gương phẳn treo sát tường khoảng 1,2m, joir ảnh của người đó cao bao nhiêu mét? và cách nguòi đó 1 khảng bao nhiêu?

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-08-30T21:03:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:04:45+00:00

  Ảnh của vật  luôn bằng vật nên ảnh ảo của người đó là 1m70

  1.2m×2 là khoảng cách từ người đến ảnh ảo tức 2,4 m

  0
  2021-08-30T21:05:03+00:00

  Đáp án:

  + Ảnh qua gương phẳng là ảnh ảo có độ lớn bằng vật do đó ảnh của người đó cũng cao 1,7m

  + Vì ảnh tạo qua đối xứng với vật nên ảnh của người đối xứng với người qua gương

  ⇒ Khoảng cách từ người đến gương bằng từ ảnh đến gương 

  ⇒ Khoảng cách từ người đến ảnh gấp đôi khoảng cách từ vật đến gương l = 2d = 2.1,2 = 2,4m 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )