Một người có khối lượng 50 kg đứng trên một toa xe 200kg đang chạy trên đường ray nằm ngang với vận tốc 4m/s. Bỏ qua ma sát của xe. Tính vận tốc của x

Question

Một người có khối lượng 50 kg đứng trên một toa xe 200kg đang chạy trên đường ray nằm ngang với vận tốc 4m/s. Bỏ qua ma sát của xe. Tính vận tốc của xe sau khi người đó nhảy xuống trong các trường hợp sau:
a) Nếu người đó nhảy ra phía sau với vận tốc 2m/s
b) Nếu người đó nhảy ra phía trước xe với vận tốc 3m/s

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-13T05:53:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-11-13T05:54:29+00:00

  Đáp án:

   4,4m/s –  3,6m/s

  Giải thích các bước giải:

   Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

  Khi đó, \(P = ({m_1} + {m_2}){v_1}\)

  1. Người đó nhảy ra sau:

  \(P’ = {m_1}(V – {v_2}) + {m_2}V\)

  Bảo toàn động lượng, ta được:

  \( \Rightarrow V = 4,4m/s\)

  2. Người đó nhảy ra phía trước:

  \(P’ = {m_1}(V + {V_2}) + {m_2}v\)

  Bảo toàn động lượng:

  \( \Rightarrow V = 3,6m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )