Một người có khối lượng 70kg ngồi trên một chiếc xe đạp có khối lượng 20kg. Diện tích tiếp suất của mỗi bánh xe với mặt đất là 50cm/m^2. Tính áp suấ

Question

Một người có khối lượng 70kg ngồi trên một chiếc xe đạp có khối lượng 20kg. Diện tích tiếp
suất của mỗi bánh xe với mặt đất là 50cm/m^2. Tính áp suất khí phải bám trong mỗi bánh xe, biết trọng lượng của người và xe được phân bố theo tỉ lệ 1:2

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-07T08:40:06+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:42:01+00:00

  Đáp án:

          $p_1 = 60 000N/m^2$ 

           $p_2 =120 000N/m^2$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: $50cm^2 = 0,005m^2$

  Tổng khối lượng của người và xe: 

  $m = 70 + 20 = 90kg$ 

  Tổng trọng lượng của người và xe: 

  $P = 10.m = 10.90 = 900N$ 

  Trọng lượng phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 nghĩa là một phần cho bánh trước và hai phần cho bánh sau. Do đó: 
  Trọng lượng của người và xe tác dụng lên bánh trước là: $P_1 = \dfrac{900}{3} = 300N$ 

  Trọng lượng của người và xe tác dụng lên bánh sau là: $P_2 = \dfrac{900.2}{3} = 600N$

  Áp suất bánh trước tác dụng lên mặt đường (cũng là áp suất khí phải bơm cho bánh trước) là: 

  $p_1 = \dfrac{P_1}{S} = \dfrac{300}{0,005} = 60 000N/m^2$

  Áp suất bánh sau tác dụng lên mặt đường (cũng là áp suất khí phải bơm cho bánh sau) là: 

  $p_1 = \dfrac{P_2}{S} = \dfrac{600}{0,005} = 120 000N/m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )