Một người đi xe đạp trong 30phút với vận tốc không đổi là 20km/h

Question

Một người đi xe đạp trong 30phút với vận tốc không đổi là 20km/h

in progress 0
Amara 5 ngày 2021-12-04T17:18:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:20:12+00:00

  Đáp án: nếu tính qđ

  Giải thích các bước giải: s người đi xe đạp là

  s=v.t=20.0,5=10km

  0
  2021-12-04T17:20:44+00:00

  Đáp án:

  10km

  Giải thích các bước giải: v*t=20*0.5=10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )