Một người kéo 1 thùng gỗ nặng 20kg theo phương ngang bằng 1 lực 150N. vật di chuyển đoạn đường 20m . Biết góc giữa lực và phương ngang là 60(độ) Tính

Question

Một người kéo 1 thùng gỗ nặng 20kg theo phương ngang bằng 1 lực 150N. vật di chuyển đoạn đường 20m .
Biết góc giữa lực và phương ngang là 60(độ)
Tính công của lực

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-13T16:49:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:50:27+00:00

  Công của lực kéo:

  $A=Fscos\alpha=150.20.cos60=1500J$

  0
  2021-09-13T16:50:41+00:00

  Đáp án:

  1500J

  Giải thích các bước giải:

  Công của lực: $A = Fs\cos \alpha  = 150.20.\cos {60^0} = 1500J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )