một người nhìn thấy một người khác gõ trống sau 2 giây mới nghe được tiếng trống hỏi người đó đứng chỗ cách đánh trống bao xa biết tốc độ truyền âm tr

Question

một người nhìn thấy một người khác gõ trống sau 2 giây mới nghe được tiếng trống hỏi người đó đứng chỗ cách đánh trống bao xa biết tốc độ truyền âm trong không khí là 300 m trên giây

in progress 0
Savannah 2 giờ 2021-09-07T08:08:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:09:54+00:00

  Đáp án:

  Sau 2 giây người đó nghe thấy nên người đó đứng cách trống :

  ` 340 . 2 = 680 (m)`

  Vậy người đó cách trống ` 680m`

  0
  2021-09-07T08:10:16+00:00

  Khoảng cách của người đó với người đánh trống là :

      S=v.t=340.2=680 (m)

  xin hayyyy nhất ạ ^_^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )