Một người thả 0,42kg chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 0,26kg nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng lênh tới 60 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4

Question

Một người thả 0,42kg chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 0,26kg nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng lênh tới 60 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính về nhiệt dung riêng của Chì?
Giúp mik vs ạ. Đg cần gấp ạ
Hứa vote 5 sao và ctlhn ????

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-11T01:06:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:08:11+00:00

  Đáp án:

  ${c_1} = 130J/kg.K$

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt dung riêng của chì là:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}{c_2}\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right)\\
   \Leftrightarrow 0,42.{c_1}.\left( {100 – 60} \right) = 0,26.4200.\left( {60 – 58} \right)\\
   \Leftrightarrow {c_1} = 130J/kg.K
  \end{array}$

  0
  2021-07-11T01:08:47+00:00

  nhiệt lượng chì tỏa ra là:

  `Qtỏa=m1.c1.Δt=0,42.c1.(100-60)=16,8c(J)`

  nhiệt lượng nước thu vào là:

  `Qthu=m2.c2.Δt=0,26.4200.(60-58)=2184(J)`

  nhiệt dung riêng của Chì là:

  ta có: `Qtỏa=Qthu`

  `⇔16,8c1=2184`

  `⇔c1=130`J/kg.k

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )