Một ô tô có khối lượng 1 tấn , chuyển động trên đường nằm ngang . Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,2 . Lấy g = 10m/s . a) Tìm độ lớn l

Question

Một ô tô có khối lượng 1 tấn , chuyển động trên đường nằm ngang . Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,2 . Lấy g = 10m/s .
a) Tìm độ lớn lực kéo của xe khi chuyển động thẳng đều.
b) Nếu xe bắt đầu chuyển động với lực kéo có độ lớn 3000N, thì sau thời gian 10s xe đạt tốc độ bao nhiêu

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-17T07:00:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:02:12+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.F = 2000N\\
  b.v = 10m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Độ lớn lực kéo là:

  \(F = {F_{ms}} = \mu mg = 0,2.1000.10 = 2000N\)

  b.

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec F + {{\vec F}_{ms}} + \vec N + \vec P = m\vec a\\
   + ox:\\
  F – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{F – {F_{ms}}}}{m} = \dfrac{{3000 – 2000}}{{1000}} = 1m/{s^2}
  \end{array}\)

  Vận tốc  sau 10s là:

  \(v = {v_0} + at = 0 + 10.1 = 10m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )