một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc 5m/s bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều sau khi tăng ga xe chạy được quãng đường 50m thì đợt tốc độ 15 m/

Question

một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc 5m/s bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều sau khi tăng ga xe chạy được quãng đường 50m thì đợt tốc độ 15 m/s. tính gia tốc của ô tô. thời gian ô tô đi được trong quãng đường 150 m kể từ khi tăng ga

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-11-17T07:36:52+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:38:04+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a = 2m/{s^2}\\
  t = 10s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a = \frac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \frac{{{{15}^2} – {5^2}}}{{2.50}} = 2m/{s^2}\\
  s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\\
  150 = 5t + \frac{1}{2}2{t^2}\\
  t = 10s
  \end{array}\)

  0
  2021-11-17T07:38:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )