Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang với v = 54m/s thì lên dốc có góc nghiêng là 30 độ. Hỏi ô tô đi được bao nhiêu mét thì dừng, bỏ qua ma sát lấy

Question

Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang với v = 54m/s thì lên dốc có góc nghiêng là 30 độ. Hỏi ô tô đi được bao nhiêu mét thì dừng, bỏ qua ma sát lấy g = 10m/s2

in progress 0
Arya 1 giờ 2021-09-20T09:44:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:46:57+00:00

  Đáp án:

   l=22,5m

  Giải thích các bước giải:

  Vì bỏ qua ma sát nên cơ năng được bảo toàn.

   Bảo toàn cơ năng:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {W = W’ \to \frac{1}{2}m{v^2} = mgh = mgl.\sin 30}\\
  { \to \frac{1}{2}{{.15}^2} = 10.l.\sin 30 \Rightarrow l = 22,5m}\\
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )