Một ô tô đang chạy với vận tốc 50m/s sau 20s thì dừng lại Tính gia tốc của ô tô

Question

Một ô tô đang chạy với vận tốc 50m/s sau 20s thì dừng lại
Tính gia tốc của ô tô

in progress 0
Mary 1 tuần 2021-12-02T18:53:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:55:28+00:00

  Đáp án: -2,5 m/s

  Giải thích các bước giải: v=vo+at

  => v-vo =at => a = v-vo/t <=>vo/t <=> -50/20 = -2,5

  0
  2021-12-02T18:55:42+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )