Một ô tô đang chuyển động thẳng dần đều và với vận tốc 72km/h thì tắt máy chuyển động chậm dần đều với gia tộc 0,5m/s². Tính quảng đường đi được trong

Question

Một ô tô đang chuyển động thẳng dần đều và với vận tốc 72km/h thì tắt máy chuyển động chậm dần đều với gia tộc 0,5m/s². Tính quảng đường đi được trong 10s cuối

in progress 0
Clara 3 ngày 2021-12-07T12:38:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:40:11+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đổi 72 km/h = 20 m/s

  Khi dừng lại thì v = 0, ta có:

  v = vo + at → 0 = 20 + 20a → a = -1 m/s2.

  Quãng đường vật đi được sau 10 s hãm phanh:

  S = 20.10 + 0,5.(-1).102 = 150 m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )