Một ô tô đi 20 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 45 km/ h Sau đó lên dốc 30 phút với vận tốc 20 km /h . tính quãng đường ô tô đã đi trong cả

Question

Một ô tô đi 20 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 45 km/ h Sau đó lên dốc 30 phút với vận tốc 20 km /h . tính quãng đường ô tô đã đi trong cả hai giai đoạn coi chuyển động của ô tô và vận tốc không thay đổi.

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-16T04:21:53+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:22:54+00:00

  Đáp án:

   s = 25km

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 20′ = 1/3h        30′ = 1/2h

   Quãng đường ô tô đi đường bằng là:

  ${s_1} = {v_1}.{t_1} = 45.\dfrac{1}{3} = 15km$

   Quãng đường ô tô đi đường dốc là:
  ${s_2} = {v_2}.{t_2} = 20.\dfrac{1}{2} = 10km$

   Quãng đường ô tô đã đi trong cả hai giai đoạn là:

  $s = {s_1} + {s_2} = 15 + 10 = 25km$

  0
  2021-08-16T04:23:40+00:00

  Đáp án: 25 km

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 20 phút = 1/3 giờ, 30 phút = 1/2 giờ

  Trong cả 2 quãng đường ô tô đi được số ki-lô-mét là:

          45 . 1/3 + 20 . 1/2 = 25(km)

  Đáp số: 25 km

  Học tốt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )