Một ống dây có chiều dài l=40cm gồm 4000 vòng có dòng điện 10A chạy qua, đường kính ống dây là 2cm, tính từ thông qua một ống dây

Question

Một ống dây có chiều dài l=40cm gồm 4000 vòng có dòng điện 10A chạy qua, đường kính ống dây là 2cm, tính từ thông qua một ống dây

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-26T18:54:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:55:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Ta có B= 4pi.10^-7.n.I= 4.10^-7.pi.4000.10=0,05T 

  S= pi.R^2= pi.(0,02/2)^2=pi.10^-4

  => Từ thông = B.S.cos alpha= 1,57.10^-5 (Wb)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )