Một ống thép dài 300 m một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ông thì 1 cm khác đạt tại ở đầu búa ống nghe và nghe được hai tiếng gõ tiếng nọ cách tiếng

Question

Một ống thép dài 300 m một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ông thì 1 cm khác đạt tại ở đầu búa ống nghe và nghe được hai tiếng gõ tiếng nọ cách tiếng kia 0,415 giây Tính vận tốc âm truyền không khí biết vận tốc âm trong không khí Thép
Giúp em với ạ
Em chỉ biết từng này thôi S/v1= S/v2

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-21T03:59:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:00:14+00:00

  Sửa đề: Có vận tốc truyền âm trong thép là 6000m/s, ống dài 150m.

  Thời gian truyền âm trong thép là:

  150:6000=0,025(s)

  Thời gian truyền âm trong không khí là:

  0,025+0,415=0,44

  Vận tốc truyền âm trong không khí là:

  150:0,44=340,(90)(m/s)

  0
  2021-11-21T04:00:34+00:00

  Đáp án:

  \({v_{kk}} = \frac{1}{{{v_t}}} – \frac{{0,415}}{{300}}(m/s)\)

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian âm truyền trong không khí: 

  \({t_{kk}} = \frac{s}{{{v_{kk}}}}(s)\)

  Thời gian âm truyền trong thép: 

  \({t_{thép}} = \frac{s}{{{v_t}}}(s)\)

  Theo giả thiết: 

  \(\begin{array}{l}
  {t_{thep}} – {t_{kk}} = 0,415 = \frac{s}{{{v_t}}} – \frac{s}{{{v_{kk}}}} = \frac{{300}}{{{v_t}}} – \frac{{300}}{{{v_{kk}}}}\\
   \Rightarrow {v_{kk}} = \frac{1}{{{v_t}}} – \frac{{0,415}}{{300}}(m/s)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )