: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài

Question

: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-10-09T03:14:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:16:10+00:00

  Đáp án:

   22cm

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow S{l_1}\left( {{p_0} + h} \right) = S{l_2}\left( {{p_0} – h\cos 30} \right)\\
   \Rightarrow 15\left( {76 + 16} \right) = {l_2}\left( {76 – 16\cos 30} \right)\\
   \Rightarrow {l_2} = 22cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )