Một quả bóng 400 g đang chuyển động , có động năng 20 J .Tìm vận tốc của quả bóng

Question

Một quả bóng 400 g đang chuyển động , có động năng 20 J .Tìm vận tốc của quả bóng

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-08T17:40:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:41:42+00:00

  Đáp án:

   Wđ = 1/2 mv^2 

  20= 1/2 0.4 v^2

  => v = 10m/s

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T17:42:10+00:00

  Đáp án:

   v = 10m/s

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công thức tính động năng như sau:

  \[{{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2{W_d}}}{m}}  = \sqrt {\frac{{2.20}}{{0,4}}}  = 10m/s\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )