Một quả cầu có thể tích 2 lít chứa không khí 2 Atm,30độ c thay đổi áp xuất lên 2atm và nhiệt độ 60độ c A) tính thể tích của quả cầu sau khi thay đổi

Question

Một quả cầu có thể tích 2 lít chứa không khí 2
Atm,30độ c thay đổi áp xuất lên 2atm và nhiệt độ 60độ c
A) tính thể tích của quả cầu sau khi thay đổi, nhiệt độ thể tích
B) hãy tính bán kính của quả cầu khi đi

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-13T12:42:07+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:44:00+00:00

  Đáp án:

   V2=1 lít

  Giải thích các bước giải:

  \[{V_1} = 2lit;{P_1} = 2atm;{T_1} = 303K;{P_2} = 4atm;{T_2} = 333K\]

  a> thể tích quả cầu: 
  \(\dfrac{{{V_1}{P_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{V_2}{P_2}}}{{{T_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{{2.2}}{{303}} = \dfrac{{{V_2}.4}}{{333}} \Rightarrow {V_2} = 1lit\)

  b> thiếu dữ kiện 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )