Một quả cầu nhỏ mang điện tích q=1nC đặt trong không khí. Xác định phương chiều và độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M cách quả cầu 3 cm Mk cần

Question

Một quả cầu nhỏ mang điện tích q=1nC đặt trong không khí. Xác định phương chiều và độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M cách quả cầu 3 cm
Mk cần gấp giúp vs

in progress 0
Amaya 4 tuần 2021-08-11T18:38:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:39:27+00:00

  Đáp án:

  \({10^4}V/m\)

  Giải thích các bước giải:

   Cường độ điện trường tại M

  + Điểm đặt tại M

  + Phương từ điện tích đến M

  + Chiều hướng ra xa điện tích 

  \[E = k.\frac{{\left| q \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{{{10}^{ – 9}}}}{{0,{{03}^2}}} = {10^4}V/m\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )