Một quả cầu rỗng bằng đồng được treo vào một lực kế, khi ở trong không khí lực kế chỉ 3,56 N. Khi nhúng chìm quả cầu vào trong nước số chỉ của lực kế

Question

Một quả cầu rỗng bằng đồng được treo vào một lực kế, khi ở trong không khí lực kế chỉ 3,56 N. Khi nhúng chìm quả cầu vào trong nước số chỉ của lực kế giảm 0,5 N. Biết khối lượng riêng của nước và khối lượng riêng của đồng lần lượt là 10000 N/m3 và 89000 N/m3. Thể tích phần rỗng của quả cầu là;
A:
10cm3.
B:
34cm3.
C:
50cm3.
D:
40cm3.

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-24T02:00:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T02:01:21+00:00

  Đáp án:

  $→$ Chọn $A.$

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích thật của quả cầu:

              $V’=\frac{F_A}{d_n}=\frac{0,5}{10000}=0,00005m^3=50cm^3$

  Thể tích đồng trong quả cầu:

              $V’=\frac{P}{d}=\frac{3,56}{89000}=0,0004m^3=40cm^3$ 

  Vậy thể tích phần rỗng bằng:

              $V_{r}=V’-V=860-300=560cm^3$

  0
  2021-10-24T02:01:29+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của vật là:

     Vv = P/dv = 3,56/89000

                       = 0,00004 (m³) = 40 (cm³)

  Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật là:

     Fa = 0,5 (N)

  Thể tích của toàn vật là:

     V = Fa/dn = 0,5/10000

                        = 0,00005 (m³) = 50 (cm³)

  Thể tích phần rỗng là:

     Vr = V – Vv = 50 – 40 = 10 (cm³)

  Đáp án : A. 10 cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )