Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm, đặt vật cách thấu kính d = 45cm, tỉ số chiều cao của ảnh và vật là: A. 1/2. B. 1. C. 2. D.3.

Question

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm, đặt vật cách thấu kính d = 45cm, tỉ số chiều cao của ảnh và vật là:
A. 1/2.
B. 1.
C. 2.
D.3.

in progress 0
Lydia 5 tháng 2021-07-09T00:44:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:46:11+00:00

  Đáp án: (C) 2

  Giải:

  Vì `d>f \ (45 \ cm>30 \ cm)` nên thấu kính cho ảnh thật

  Ta có:

  $ΔOA’B’ \ \backsim \ ΔOAB$

  → $\dfrac{A’B’}{AB}=\dfrac{OA’}{OA}$ (1)

  $ΔA’B’F \ \backsim \ ΔOIF$

  → $\dfrac{A’B’}{OI}=\dfrac{A’F}{OF}$

  → $\dfrac{A’B’}{AB}=\dfrac{OA’-OF}{OF}$ (2)

  Từ (1) và (2)

  → $\dfrac{A’B’}{AB}=\dfrac{OA’}{OA}=\dfrac{OA’-OF}{OF}$

  → $\dfrac{A’B’}{AB}=\dfrac{OF}{OA-OF}=\dfrac{30}{45-30}=2$

  → Chọn (C)

  0
  2021-07-09T00:46:20+00:00

  → Ta chọn ý C……

  C. 2.

  Vì,

  Nhận xét: Ảnh thật, ngược chiều so với vật .

   Hai tam giác ABO và A’B’O đồng dạng với nhau.

  Suy ra  AB/A’B’ =  OA/OA’  (1)

  Hai tam giác OIF’ và A’B’F’ đồng dạng với nhau.

  Suy ra  OI/A’B’  = F’O / F’A(2)

  Từ (1) và (2) =>  OA/OA’ =  f/ F’A’ =  f /(OA’ – f )

  => OA’ = 30cm

  Thay vào (1) => A’B’ = 2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )