Một trường học có một bể chứa nước có các kích thước ngoài dài 3,5m, rộng 2,3m, cao 1m, thành bể dày 15cm, đáy bể dày 8cm, khối lượng riêng của vật li

Question

Một trường học có một bể chứa nước có các kích thước ngoài dài 3,5m, rộng 2,3m, cao 1m, thành bể dày 15cm, đáy bể dày 8cm, khối lượng riêng của vật liệu xây bể là $2g/cm^3$
a) Tính trọng lượng của bể khi chưa có nước
b) Tính khối lượng của bể khi chứa nước tới $\frac{2}{3}$ độ sâu của nó.Biết nước có khối lượng riêng là $1000kg/m^3$

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-08T10:11:05+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:12:22+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.P = 43240N\\
  b.m’ = 8249,3kg
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(D = 2g/c{m^3} = 2000kg/{m^3}\)

  a.

  Thể tích ngoài của bể là:

  \({V_1} = 3,5.2,3.1 = 8,05{m^3}\)

  Thể tích trong của bể là:

  \({V_2} = (3,5 – 2.0,15).(2,3 – 2.0,15).(1 – 0,08) = 5,888{m^3}\)

  Thể tích của bể là:

  \(V = {V_1} – {V_2} = 8,05 – 5,888= 2,162{m^3}\)

  Khối lượng của bể là:

  \(m = DV = 2,162.2000 = 4324kg\)

  Trọng lượng của bể là:

  \(P = 10m = 10.4324 = 43240N\)

  b.

  Vì chứa nước tới \(\frac{2}{3}\) độ sâu nên thể tích của nước trong bể bằng \(\frac{2}{3}\) thể tích trong của bể.

  Thể tích của nước là:

  \({V_3} = \frac{2}{3}{V_2} = \frac{2}{3}.5,888 =3,9253{m^3}\)

  Khối lượng của nước là:

  \({m_3} = {D_n}{V_3} = 1000.3,9253 = 3925,3kg\)

  Khối lượng của bể lúc này là:

  \(m’ = m + {m_3} = 4324 + 3925,3 = 8249,3kg\)

  0
  2021-09-08T10:12:45+00:00

  Cần giúp ko

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )