Một vật có khối lượng 0,2 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10m/s.Lấy g=10m/s2.Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 8m thì độ

Question

Một vật có khối lượng 0,2 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10m/s.Lấy g=10m/s2.Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 8m thì động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?

in progress 0
Faith 1 giờ 2021-10-24T00:43:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:44:23+00:00

  Đáp án:

   6J

  Giải thích các bước giải:

  bảo toàn cơ năng cho VT mặt đất và VT cao nhất

  \[\begin{array}{l}
  mg{h_{max}} = \frac{1}{2}mv_0^2\\
   \Rightarrow 10.{h_{max}} = \frac{1}{2}{.10^2}\\
   \Rightarrow {h_{max}} = 5
  \end{array}\]

  khi đi được 8m vật có độ cao 2m

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_d} + 0,2.10.2 = \frac{1}{2}.0,{2.10^2}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = 6\left( J \right)
  \end{array}\]

  0
  2021-10-24T00:44:25+00:00

  Đáp án: chọn mốc thế năng ở MĐ, cơ năng ban đầu của vật:

  W= 1/2m.v^2 = 1/2.0.2.10^2 = 10 J

  Độ cao cực đại vật đạt được hmax.

  => W = m.g.hmax = 0 ,  2 . 10 . hmax = 10 => hmax = 5m

  Vật đi được quãng đường 8m, khi đó đi lên độ cao cực đại 5m và rơi xuống 3m, lúc này độ cao của vật là 

  h = 8 – 5 = 3

  Cơ năng của vật lúc này 

  W= Wđ + Wt = Wđ + mgh

  = Wđ + 0.2.10.3=10 => Wđ = 4 J

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )