Một vật có khối lượng 0,2kg trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m .Công của trọng lục là? Làm ơn trả lời trong 5 giây thank♡

Question

Một vật có khối lượng 0,2kg trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m .Công của trọng lục là?
Làm ơn trả lời trong 5 giây thank♡

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-11T19:19:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:20:28+00:00

  Đáp án:

  Vì công của mọi lực tác dụng với phương chuyển động của vật thì đều sinh ra công bằng 0, mà trọng lực của vật vuông góc với mặt bàn nằm ngang ⇒ A = 0

   

  0
  2021-10-11T19:20:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công của trọng lực bằng 0 vì trọng lực có phương vuông góc với phương nằm ngang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )