một vật có khối lượng 1000g rơi tự do từ độ cao cách mặt đất 2m, cho biết gia tốc trọng trường g=10m/s. chọn mốc thế năng tại mặt đất. gọi A là vị trí

Question

một vật có khối lượng 1000g rơi tự do từ độ cao cách mặt đất 2m, cho biết gia tốc trọng trường g=10m/s. chọn mốc thế năng tại mặt đất. gọi A là vị trí thả vật có vận tốc bằng không, B là vị trí chạm đất, hãy tính a) động năng thế năng cơ năng của vật tại A và tại B

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-12T02:56:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:58:13+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {W_{dA}} = {W_{tB}} = 0J\\
  {W_{tA}} = {W_{dB}} = {W_B} = {W_A} = 20J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {W_{dA}} = 0J\\
  {W_{tA}} = {W_A} = mg{h_A} = 1.10.2 = 20J\\
  {W_{tB}} = 0J\\
  {W_{dB}} = {W_B} = {W_A} = 20J
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )