Một vật có khối lượng 100g treo vào đầu một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 1m, đầu kia của sợi dây được cố định vào điểm C. Kéo vật sao cho dây treo hợp

Question

Một vật có khối lượng 100g treo vào đầu một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 1m, đầu kia của sợi dây được cố định vào điểm C. Kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ, buông vật ra và cho vật truyền với vận tốc 6m/s theo phương góc với sợi dây . Xác định
a) cơ năng của vật vừa được buông ra (gốc thế năng ở vị trí cân bằng)…
b)vận tốc của vật và lực căng của dây treo khi vật đi qua vị trí cân bằng…
c) độ cao cực đại mà vật đạt được so với vị trí cân bằng

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-10T22:59:56+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T23:01:11+00:00

  Đáp án:

  a) 2,3J

  b) \(\sqrt {46} m/s\) và 5,6N

  c) 2,3m

  Giải thích các bước giải:

  a) Cơ năng của vật là:

  \({\rm{W}} = mgl\left( {1 – \cos 60} \right) + \dfrac{1}{2}m{v^2} = 2,3J\)

  b) Vận tốc khi qua VTCB là:

  \(V = \sqrt {\dfrac{{2W}}{m}}  = \sqrt {\dfrac{{2.2,3}}{{0,1}}}  = \sqrt {46} m/s\)

  Ta có:

  \(T = P + m\dfrac{{{V^2}}}{l} = 1 + 0,1.\dfrac{{46}}{1} = 5,6N\)

  c) Bảo toàn cơ năng:

  \({\rm{W}} = mgh \Rightarrow h = \dfrac{{\rm{W}}}{{mg}} = \dfrac{{2,3}}{1} = 2,3m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )