Một vật có khối lượng 200 g rơi tự do từ độ cao 18 m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

Question

Một vật có khối lượng 200 g rơi tự do từ độ cao 18 m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-11T19:24:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:25:59+00:00

  Đáp án:

   10W

  Giải thích các bước giải:

   quãng đường vật đi được trong 1s đầu: $s = \frac{{g{t^2}}}{2} = \frac{{{{10.1}^2}}}{2} = 5\left( m \right)$

  Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên

  $P = \frac{{mgs}}{t} = \frac{{0,2.10.5}}{1} = 10W$

  0
  2021-10-11T19:26:03+00:00

  Đáp án:

   200g tính ra P xong r có 18m  r tính A r tính t rơi chạm đất tính P là xog

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )