Một vật có khối lượng 500g được ném lên theo phương thẳng đứng từ độ cao 5m cách mặt đất với vận tốc ban đầu 48km/h. Lấy mốc thế năng tại mặt đất và g

Question

Một vật có khối lượng 500g được ném lên theo phương thẳng đứng từ độ cao 5m cách mặt đất với vận tốc ban đầu 48km/h. Lấy mốc thế năng tại mặt đất và g=10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí
a) tìm cơ năng của vật
b) tìm động năng và thế năng của vật khi vật có vận tốc 5m/s
c) tìm độ cao cực đại mà vật có thể lên được
d) tìm động năng của vật khi vật đi lên được 10m
e) tìm vận tốc của vật ngay khi vật rơi chạm đất

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-07-18T14:51:37+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:52:37+00:00

  Đổi 48km/h = 40/3 m/s

  Cơ năng của vật

  W = Wđ + Wt = 1/2 * m *v^2 + mgh

  = 1/2 * 0.5 * (40/3)^2  + 0.5*10*5 = 625/9 (J)

  Động năng khi có vận tốc 5m/s

  Wđ  = 1/2 * 0 .5 * 5^2 = 6.25 J

  Thế năng khi đó Wt =W – Wd = 625/9 – 6.25 = 2275/36 J

  Độ cao cực đại

  W = Wt = mgh <=> 625/9 = 0.5*10*h => h = 125/9 m

  Động năng khi vật đi lên được 10m 

  d) câu này vì vật đi max được 125/9 khi vật đi lên 10m từ lúc ném thì vật sẽ phải đi xuống rồi

  chuyển từ lên sang xuống thì quãng đường s = 5+10-125/9=10/9m 

  lúc này Wđ = 625/9 – 0.5*10*10/9 =575/9J

  e) Wđ = W = 1/2 *0.5*v^2 <=> 625/9 = 1/2 *0.5*v^2=50/3 m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )